Privacy beleid

Dit is de website van:

Handelsonderneming J. Mulders

Ons vestiging- en postadres:

Kasteeldreef 9, 5236 XK  's-Hertogenbosch

Ons Inschrijvingsnummer bij de KvK.:

16060902

Ons B.T.W.-nummer:

NL001741943B17

   

 

 

Handelsonderneming J. Mulders respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en webshop en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze website of webshop bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Handelsonderneming J. Mulders draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Dit is te zien boven in uw browserbalk aan het slotje en https verbinding. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Handelsonderneming J. Mulders gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;

Handelsonderneming J. Mulders verkoopt uw gegevens niet
Handelsonderneming J. Mulders zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Handelsonderneming J. Mulders, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites.


Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (info@mulderspvc.nl) of per brief (Handelsonderneming J. Mulders, Kasteeldreef 9, 5236 XK  's-Hertogenbosch).
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Cookies
Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer staan, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen en registreren alleen de NAW gegevens na het plaatsen van een bestelling.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende bestelling of levering relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Handelsonderneming J. Mulders of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u (on-line) geplaatst hebt. 

Advertenties
De site van Handelsonderneming J. Mulders kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Handelsonderneming J. Mulders geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Toekomstige activiteiten
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: info@mulderspvc.nl
- Per telefoon: 073-6444487

- Per brief op dit adres: Kasteeldreef 9, 5236 XK  's-Hertogenbosch.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van Handelsonderneming J. Mulders toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.